Integracja systemów

Ciągły zmiany, nieustanny rozwój

Firma AVC pomaga swym Klientom utrzymać konkurencyjność, wspiera płynną adaptację do nowych potrzeb. Wykorzystując kompetencje w dziedzinie technik audiowizualnych w swoich instalacjach gwarantuje nie tylko skuteczność przekazu, ale równie ważne bezpieczeństwo niezakłóconego funkcjonowania.

 

Poprzez dokładną analizę zastanych warunków oraz docelowego wykorzystania projektowanego  systemu (lub poprzez staranny dobór nowych elementów do systemu już istniejącego) AVC umożliwia ciągły jego rozwój i dalszą swobodną rozbudowę w przyszłości. W czasach nieustających zmian technologicznych pozwala to na stabilność prowadzenia biznesu, umożliwia planowanie działań i wymierne oszczędności.

 

Cechą współczesnych systemów multimedialnych, zwłaszcza tych najnowocześniejszych, są nieustanne zmiany i rozwój. Rozwiązania optymalne dziś, za kilka lat przestają być najlepsze, gdyż wprowadzane są nowe, jeszcze sprawniejsze, jeszcze efektywniejsze. Z drugiej strony nieustannie zmieniają się oczekiwania i wymagania naszych Klientów, wynikające z ewolucji profilu i rozwoju warunków prowadzonego biznesu. Stąd naturalna potrzeba zmian, która jest konieczną cechą współczesnego stylu działań gospodarczych i z tego wynika też sposób działania firmy AVC.

 

 

 

Wspólna praca z Klientem przebiega według wielokrotnie sprawdzonych schematów:

 

 

Rozpoznanie potrzeb

W trakcie rozmowy projektanci firmy AVC starają się pozyskać od Klienta wszystkie istotne dla końcowego rezultatu informacje. Taka szczegółowa kwerenda jest niezbędną podstawą do rozpoczęcia prac projektowych zarówno przy skomplikowanych projektach, jak również dla przygotowania prostej dobrze dopasowanej oferty na pojedyncze urządzenie AV.

Przygotowanie projektu (oferty)

Na bazie swego doświadczenia, ale też w zgodzie z najnowszymi trendami, po analizie aktualnej oferty wiodących producentów nasi inżynierowie przygotowują propozycję najlepiej dopasowaną do Klienta i jego indywidualnych potrzeb. Może to być adaptacja gotowego, istniejącego już wcześniej modelu, ale gdy konieczne jest opracowanie od podstaw zupełnie nowej koncepcji, firma AVC przygotowuje oryginalny projekt spełniający nawet najbardziej wyszukane założenia techniczne i budżetowe, oczywiście  wspólnie ustalone wcześniej z Klientem. W projekcie zostaną też uwzględnione ścieżki przyszłego rozwoju systemu lub choćby tylko aktualizacje jego istotnych podzespołów. Projekt przedstawiony zostanie Klientowi ze szczegółowym opisem technicznym, budżetowym i wyjaśnieniami, a projektanci odpowiedzą na wszystkie zapytania. Uwzględnią oni też nowe propozycje i oczekiwania wnoszone przez Klienta, w wyniku czego uzyskać będzie można jeszcze lepsze dopasowanie funkcjonalne systemu (co oczywiście w efekcie może zaowocować wprowadzeniem nawet istotnych zmian do projektu).

Wdrożenie projektu, integracja

Realizując założenia projektu firma AVC pozyska i dostarczy do Klienta wszystkie przewidziane elementy, dokonując również niezbędnych prac montażowych i integracyjnych. Zadba, aby wszystkie istniejące już wcześniej u Klienta urządzenia, podzespoły i oprogramowanie włączane zgodnie z projektem do systemu współpracowały z nim sprawnie i bez zakłóceń.

Szkolenie, nauka obsługi

Firma AVC zapewnia swoim Klientom szkolenia z obsługi oferowanego sprzętu i systemów. Nawet najprostsze nowoczesne urządzenie AV, aby mogło być wykorzystane w pełny sposób wymaga zapoznania się z jego funkcjami, często bardzo specyficznymi i nieoczywistymi. Szkolenie Klienta ma zaś szczególne, wręcz kluczowe znaczenie po wdrażaniu i przy eksploatacji rozbudowanego i specjalistycznego systemu, gdzie stopień jego skomplikowania i ilość możliwych interakcji użytkownika z systemem wręcz uniemożliwia zwykłe intuicyjne jego używanie. Należy też tutaj podkreślić, że szkolenia prowadzone przez firmę AVC są warunkiem koniecznym dla zachowania stabilnego i pełnego bezpieczeństwa zarówno dla każdego użytkownika jak i dla samego sprzętu.

Serwis i opieka

Firma AVC zapewnia swoim Klientom solidną i należytą obsługę, ale przede wszystkim pełną opiekę wykraczającą daleko poza domenę rękojmi czy gwarancji. Nawiązując współpracę z firmą AVC uzyskuje się niejako „w pakiecie” komfort i poczucie pełnego bezpieczeństwa, Klient może bowiem liczyć na szybką fachową pomoc dedykowanego opiekuna i pełne bieżące wsparcie, tak podczas rutynowego używania dostarczonych przez firmę AVC produktów, jak również w sytuacjach niecodziennych i zaskakujących.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
8.00 - 16.00
Szanując Państwa czas - uprzejmie prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny przed wizytą w naszym biurze.