Medycyna
Nowoczesne usługi medyczne bardzo ściśle powiązane są z wykorzystaniem najnowszych technologii – w tym rozwiązań dotyczących łączności, komunikacji i obrazowania. Świadczenia dotyczące ludzkiego zdrowia i życia związane są z najwyższą odpowiedzialnością, dlatego odpowiadamy na nią równie wysoką jakością proponowanych usług i technologii, popartych specjalnymi certyfikatami i standardami.
Przyjazna infrastruktura szpitala

Skuteczne usługi medyczne zaczynają się od sprawnego przekazywania informacji. Dotyczy to po pierwsze pacjentów, którzy dzięki specjalnemu systemowi wyświetlaczy kierowani są do odpowiednich punktów w szpitalu czy placówce medycznej oraz poznają niezbędną wiedzę na temat zasad funkcjonowania poszczególnych jednostek medycznych. Nie potrzeba do tego tradycyjnych tablic ogłoszeniowych, wydruków czy wręcz pisanych na kolanie kartek z ogłoszeniami – w ramach oferowanych przez nas rozwiązań wszystko może zostać wprowadzone przez uprawnioną do tego osobę błyskawicznie i zdalnie, bez konieczności odchodzenia od komputera. Możliwe są także dodatkowe zastosowania sieci informacyjnej, związane z edukacją zdrowotną pacjentów (np. poprzez wyświetlanie krótkich filmów) lub działaniami reklamowymi.

 

Równocześnie skuteczne i szybkie leczenie wymaga też sprawnego wewnętrznego systemu informacji dostępnych dla personelu placówki. Oferowane przez nas rozwiązania informatyczne zapewniają błyskawiczny, zdalny dostęp do wszelkich niezbędnych danych, począwszy od ogólnych ogłoszeń, a na informacjach dotyczących pacjentów skończywszy. To wymierna oszczędność czasu, przekładająca się na sprawniejsze działanie szpitali i innych rodzajów placówek oraz zmniejszająca ilość obciążeń „biurowych” personelu medycznego.

Ultranowoczesne sale operacyjne

Wyposażenie bloków operacyjnych w systemy specjalnych kamer, mikrofonów i monitorów pozwala na skomunikowanie ich z innymi pomieszczeniami szpitala, np. pokojami lekarskimi, innymi salami operacyjnymi czy pomieszczeniami konferencyjnymi. Umożliwia to zarówno prowadzenie szkoleń w trakcie zabiegów medycznych (transmitowanych w dowolne inne miejsce na świecie), jak i ich dokumentację i archiwizację dla potrzeb późniejszych działań dydaktycznych. Równocześnie sprawny system łączności przyśpiesza komunikację między personelem szpitala, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku szczególnie trudnych zabiegów lekarskich.

Skuteczne i komfortowe szkolenia

Doskonale rozumiemy specyfikę działań szkoleniowych przeprowadzanych na terenie szpitali i placówek medycznych o charakterze edukacyjnym, takich jak uniwersytety czy akademie. Zdajemy sobie sprawę, że obraz wyświetlany przez jeden projektor lub na pojedynczym monitorze często nie przekazuje w wystarczająco pogłębiony sposób wiedzy na temat obserwowanego zabiegu medycznego oraz stanu pacjenta monitorowanego w trakcie operacji. Dlatego oferowane przez nas rozwiązania dotyczące wyposażenia sal konferencyjnych i szkoleniowych opracowane zostały specjalnie z myślą o działaniach edukacyjnych o charakterze medycznym.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
8.00 - 16.00
Szanując Państwa czas - uprzejmie prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny przed wizytą w naszym biurze.