Urzędy i domy kultury
Wyzwania, jakie stawia przed urzędami administracji publicznej współczesna sytuacja społeczna to nie tylko coraz większa liczba klientów, których trzeba obsłużyć w jak najkrótszym czasie, ale także wzrastający nacisk na jak najskuteczniejszy przekaz potrzebnych informacji oraz interaktywność, która w przypadku muzeów symbolizowana jest chociażby przez hasło „prosimy o dotykanie eksponatów”.
Interaktywne nagłośnienie pomieszczeń

Jednym z najważniejszych trendów technologicznych, bez którego trudno o zorganizowania skutecznej konferencji czy spotkania z mieszkańcami, są tak zwane systemy dyskusyjne. To oferowane przez naszą firmę nowoczesne systemy nagłośnienia pomieszczeń, w których ważne jest nie tylko wysłuchanie prelegenta, ale także możliwość zabrania głosu przez każdego z uczestników spotkania. 

Niezbędnym warunkiem powodzenia tego typu obrad jest przy tym nie tylko wysoka jakość przekazu audio, ale i specjalna, skalowalna infrastruktura techniczna, pozwalająca na wyposażenie każdego z uczestników odpowiednie pulpity dyskusyjne i szybką identyfikację rozmówców.

Wiele języków i narodowości? To żaden problem

Istotnym elementem oferowanych przez nas systemów dyskusyjnych jest także gwarancja dyskretnego, ale sprawnego włączenia w proces obrad dodatkowych osób zajmujących się tłumaczeniem symultanicznym wypowiedzi. 

Nasze systemy mogą także służyć do przekazywania informacji (integracja z wyświetlaczami informującymi np. o przebiegu głosowania) i wykazują się wysoką odpornością na zakłócenia – m.in. ze strony telefonów komórkowych.

Wielofunkcyjność – sposób na wielkie oszczędności

Ogromną zaletą oferowanych przez nas systemów wyposażenia sal jest możliwość ich różnorodnej adaptacji i wykorzystania. Dzięki temu to samo pomieszczenie – np. w domu kultury – może służyć do nie tylko przeprowadzenia konferencji, kongresu lub prelekcji, ale także sprawdzi się idealnie jako dobrze nagłośniona i wyposażona w odpowiednie rozwiązania obrazowe sala kinowa, teatralna czy koncertowa. 

Maksimum funkcjonalności przy minimalnym budżecie – to najlepszy sposób na rozsądne, oszczędne dysponowanie środkami przeznaczonymi na wyposażenie urzędów administracji publicznej i domów kultury.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
8.00 - 16.00
Szanując Państwa czas - uprzejmie prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny przed wizytą w naszym biurze.